Zawody Barbórkowe

Ponad dwadzieścia lat temu - w 1983 roku - zrodziła się w Sanockim Klubie Łyżwiarskim "Górnik" inicjatywa, by z okazji święta górniczego - Barbórki organizować corocznie zawody łyżwiarskie.
Powód był oczywisty. Klub działa przy Zakładzie Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu w Warszawie Oddział w Sanoku. Zakład wspomaga klub finansowo i rzeczowo, a działacze klubowi to w większości jego pracownicy. Co roku dzień 4 grudnia jest bardzo uroczyście obchodzony przez wszystkie branże górnicze - także przez Oddział Sanocki PGNiG. Obchody Barbórki na sportowo były więc naszym wkładem w uroczystości sanockiego oddziału PGNiG.
Chcieliśmy w ten sposób dać też wyraz naszej wdzięczności za objęcie opieką dzieci i młodzież uprawiającą ten piękny sport, a równocześnie uszanować trud i wysiłek pracowników - górników.

Zawody Barbórkowe organizowane były co roku z wyjątkiem 2 lat kiedy to w grudniu w 1990 i 1991 roku nie był zamrażany tor w Sanoku ze względu na prace remontowe.
W pierwszym okresie były to zawody skromne, bez rozgłosu. Co roku jednak nabierały znaczenia sportowego i były coraz lepiej organizowane. Pamiętamy takie zawody w których startowało bardzo dużo zawodników, organizatorzy fundowali znaczne nagrody, w uroczystym otwarciu brali udział członkowie dyrekcji Zakładu, a przy hymnie górniczym, granym przez orkiestrę zakładową i zapalonych zniczach, wciągano na maszt zielono - czarną - górniczą flagę. Zawsze współorganizatorami był PZŁS i MOSiR.

Obecnie główną nagrodą jest lampa górnicza i w miarę możliwości drobne upominki.
Sanocki Klub Łyżwiarski "Górnik", pomimo trudności, będzie w dalszym ciągu kultywować tę piękną tradycję. Zapraszamy wszystkie kluby na coroczne Zawody Barbórkowe.

Regulamin Zawodów Barbórkowych o Lampę Górniczą:

1. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem Pucharu Polski i Ogólnopolskich Zawodów Klasyfikacyjnych

2. Nagrodami głównymi są Lampy Górnicze ufundowane przez Naczelnego Dyrektora Oddziału Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku

3. Lampa Górnicza zostanie przyznana dla zawodniczki i  zawodnika, którzy uzyskają najlepszy wynik na dowolnym  dystansie, procentowo najbardziej zbliżony do rekordu świata. Przewiduje się upominki dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w Pucharze Polski i OZK ( za najlepsze wyniki na  dystansach - obliczanie jak wyżej)

4.Organizatorzy: - PZŁS  - POZŁSiWr Sanoku - MOSiR Sanok - SKŁ "Górnik"

 

XIX Zawody Barbórkowe - sezon 2003/2004 - wyniki

Wyniki wcześniejszych Zawodów Barbórkowych

 

 

Rozmiar: 14437 bajtów

Zawody Barbórkowe 2001

Maciej Ustynowicz (Marymont Warszawa) odbiera lampę górniczą z rąk Józefa Chrzanowskiego - Dyrektora Ekonomicznego SZGNiG