12 listopada 2005

Rok temu o tej porze powstawały fundamenty

W hali położono już warstwę poślizgową, izolację i pierwszą warstwę zbrojenia.

fot. Marek Michalski


3 grudnia 2005

fot.Marek Michalski


10 grudnia 2005

fot. Marek Michalski