Zdjęcia wykonane 13 i 17 maja

Północna ściana

Widok w kierunku ulicy Królowej Bony

Wnętrze hali w kierunku (od lewej: mostu olchowskiego, basenów)

fot. Marek Michalski

Od lewej: trybuna od strony mostu, przyszłe szatnie


Budowa Hali

fot.Marek Michalski

Hala w budowie w dniu 25 maja 2005


fot.Marek Michalski

Hala, widok od lewej: z ulicy Królowej Bony (na miejscu rozbieranego baraku powstanie parking), od strony basenów (26 maja 2005)


fot.Marek Michalski

Hala i rury do transportu chłodziwa dla hali (1 i 5 lipca 2005)


fot.Marek Michalski

Hala, zdjęcia wykonane 14 lipca 2005