2 sierpnia 2005

fot. Marek Michalski

Chociaż na zewnątrz wydaje się jakby prace toczyły się wolniej to wewnątrz trwają nieustannie prace instalatorskie


30 sierpnia 2005

Rurociąg ciepłowniczy dla hali i hotelu "Błonie", wnętrze hali

fot. Marek Michalski


1 września 2005

fot. Marek Michalski


27 września 2005

Budowa parkingu

Widok od strony Hali Lodowej

Po lewej dyrektor MOSiR Pan Grzegorz Wysocki

fot. Marek Michalski