Równocześnie z budową Hali trwa remont i modernizacja toru lodowego. Tor wybudowany w 1980 roku od dawna wymagał już remontu co widać na poniższych zdjęciach.

Tor będzie poszerzony o 2,5 metra, tak by spełniał wymogi międzynarodowe - za wąski jest tor rozgrzewkowy. Wymagania bezpieczeństwa i ekologii spowodowały potrzebę zmiany technologii mrożenia. Zostanie zamienione mrożenie bezpośrednie, amoniakalne na pośrednie - glikol zmrażany przez ekologiczny freon, używany w bardzo małej ilości. Wymagana jest więc wymiana rur na całym torze. Do modernizacji toru przystąpiono bezpośrednio po zakończeniu sezonu zimowego, pod koniec marca 2005 r. Modernizację toru wykonuje firma MITEX z Kielc i deklaruje, że tor zostanie zamrożony jeszcze w tym roku w październiku.

fot. Marek Michalski

Tor lodowy, wykopy - połowa maja 2005 r.


 

Dalszy postęp w modernizacji toru lodowego, zdjęcia z 22 maja 2005

Chudy beton - 20cm, na torze rozgrzewkowym

fot.Marek Michalski

Od lewej: Izolacja na torze rozgrzewkowym, podstawy pod skraplacze przy maszynowni


Modernizacja toru lodowego

fot.Marek Michalski

Dobudowa toru rozgrzewkowego, 25 maja 2005


4 czerwca 2005

fot. Marek Michalski

Dobudowany tor rozgrzewkowy, od lewej: wiraż od strony basenów, prosta przy trybunie


20 czerwca 2005

Po lewej: warstwa poślizgowa (grafit), oddzielająca płytę toru od podłoża i chroniąca przed pęknięciami, po prawej: zbrojenie zabezpieczające rury

fot. Marek Michalski

Koniec zagrożenia ekologicznego w Sanoku, w tych rurach będzie płynął glikol.


Po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej zmianą serwera wracamy z nową kolekcją zdjęć remontu toru lodowego w Sanoku.
Będziemy się starali pokazywać zdjęcia z zachowaniem kolejności wykonywania prac budowlanych, dlatego najpierw zdjęcia wykonane w lipcu. Pełną fotograficzną dokumentację zabezpieczył Pan Marek Michalski.


fot.Marek Michalski

Na całym torze ułożone rury (1 i 5 lipca 2005)


14 lipca 2005

Nawierzchnia toru jest kładziona sekcjami w celu utrzymania odpowiednich właściwości fizycznych betonu

Urządzenia do zagęszczania betonu, który później pokrywany jest specjalną warstwą zabezpieczającą przed perforacją

fot. Marek Michalski

1 z 4 kolektorów doprowadzających i odprowadzających glikol z rur