Jak widać z naszych informacji zdjęciowych hala sanocka budowana jest iście po sanocku, co oznacza szybko i starannie. Widać duże zainteresowanie tą budową. Codziennie wielu mieszkańców miasta przychodzi na budowę i z zaciekawieniem przygląda się postępowi robót. Przez wiele lat, kilka kadencji samorządowych, starano się doprowadzić do tej inwestycji oraz do modernizacji toru lodowego, ale jakoś się to nie udawało. Dopiero starania Burmistrza Wojciecha Blecharczyka spowodowały, że te oczekiwane inwestycje ruszyły. Bardzo duże zasługi mają tu radni Rady Miasta, gdyż to Oni wyrazili zgodę na dofinansowanie inwestycji z pieniędzy miejskich.

Pan Wojciech Blecharczyk myśli przyszłościowo, będzie lodowisko - musi być dobra drużyna hokejowa. U Niego znaleźli więc wsparcie działacze sanockiego hokeja. Wspólnie postanowiono szukać prawidłowego rozwiązania i dzięki znanemu w Sanoku, Prezesowi Jasielskiej Rafinerii Panu Józefowi Folcikowi sanocki hokej otrzyma bardzo znaczną pomoc finansową.

30 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych miasta i powiatu sanockiego z Panem Józefem Folcikiem i Zarządem Klubu Hokejowego na którym podpisano umowę sponsorską. Z tego ważnego dla sanockiego sportu wydarzenia przedstawiamy serwis zdjęciowy wykonany przez wieloletniego działacza hokejowego Pana Marka Michalskiego.

Historyczne spotkanie, od lewej: Józef Folcik - Prezes Rafinerii Jasło, Marek Błaż - Prezes KH, Zenon Hajduga - Prezes PZHL, Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Sanoka, Józef Kornecki - Viceprezes KH

Podpisanie umowy

Wymiana podpisanych umów: Józef Folcik - Marek Błaż. Z lewej strony Bogdan Struś - Starosta Sanocki, z prawej Zenon Hajduga - Prezes PZHL

Podziękowanie i pamiątkowy proporzec dla Józefa Folcika od Zenona Hajdugi

.... jest o czym myśleć... trzeba skończyć budowę .... a niedługo nowy sezon. Może o tym rozmawiali Burmistrz Sanoka i Prezes PZHL

Wizyta na budowie. Tu już w grudniu tego roku będziemy oglądać mecze hokejowe?

Od lewej: Józef Folcik, Zenon Hajduga, Grzegorz Wysocki - Dyrektor MOSiR, Wojciech Blecharczyk, Marian Struś - redaktor Nowin skrzętnie zapisuje co goście deklarują.

Czego szuka Grzegorz Wysocki? Poznaliśmy też Panią Annę Wytrychowską - jest dyrektorem Wydziału Gier i Dyscypliny PZHL

... do zobaczenia na zwycięskich meczach hokejowych

fot. Marek Michalski

opracował: Tadeusz Mleczko