Uroczyste spotkanie po latach.

 

26 lutego 2005 r. z inicjatywy Zarządu Sanockiego Klubu Łyżwiarskiego "Górnik", w Klubie Naftowca w Sanoku, odbyło się wspomnieniowe spotkanie byłych i obecnych działaczy, zawodników i szkoleniowców klubu Górnik. W tym dniu, przed 25 laty powołany został Sanocki Klub Łyżwiarski "Górnik".
Otwierając spotkanie Prezes Klubu Jarosław Adamczuk powitał przybyłych gości.Wśród nich byli:

Krótką historię tworzenia, działalności oraz osiągnięć klubu przedstawił Tadeusz Mleczko - sekretarz klubu, w swoim wystapieniu.
W imieniu Zarządu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego przemówił Krzysztof Filipiak, który w obecności Leszka Ciuka i Grzegorza Wysockiego przekazał Prezesowi Jarosławowi Adamczukowi Puchar ufundowany przez PZŁS.

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Adamczuk, Leszek Ciuk, Krzysztof Filipiak

Następnie wspólnie udekorowali : działaczy, przedstawicieli władz i sponsorów złotymi i srebrnymi Odznakami PZŁS.
Józef Chrzanowski wręczył Grzegorzowi Wysockiemu, Marianowi Kuraszowi i Tadeuszowi Mleczce medale SZGNiG

Na zdjęciu od lewej: Marian Kurasz, Tadeusz Mleczko, Józef Chrzanowski

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Adamczuk, Grzegorz Wysocki, Marian Kurasz, Tadeusz Mleczko

Listy z wyrazami uznania i podziękowania kilkudziesięciu osobom w imieniu Zarządu SKŁ Górnik - przekazał Prezes Jarosław Adamczuk .

Miłym akcentem spotkania były życzenia oraz pamiątkowe dyplomy i puchary wręczone przez przybyłych gości.

Pozdrowienia dla uczestników spotkania przekazuje Przewodniczacy Rady Powiatu Sanockiego Pan Wacław Krawczyk

W imieniu władz miasta podziękowania i życzenia dla klubu przekazał Burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk. Zadeklarował również dalszą pomoc miasta dla młodzieży uprawiającej sport, a wyrazem troski o dalszy jego rozwój będzie oddana pod koniec 2005 roku - hala sportowa, obok toru lodowego.
Dalsza część spotkania przebiegała w atmosferze serdecznych, życzeń oraz wymiany wspomnień. Wszyscy twierdzili, że należy tego typu spotkania kontynuować i obiecano spotkać się za pięć lat.

Przygotował: Tadeusz Mleczko
Fotografie wykonał: Piotr Lisowski