SKŁ GÓRNIK

Drużyna Marka

Najstarsi

Drużyna Grzegorza

Średniaki

Drużyna Mateusza

Rybki