Ponad dwadzieścia lat temu – w 1983 roku – zrodziła się w Sanockim Klubie Łyżwiarskim “Górnik” inicjatywa, by z okazji święta górniczego – Barbórki organizować corocznie zawody łyżwiarskie. Powód był oczywisty. Klub działa przy Zakładzie Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu w Warszawie Oddział w Sanoku. Zakład wspomaga klub finansowo i rzeczowo, a działacze klubowi to w większości jego pracownicy. Co roku dzień 4 grudnia jest bardzo uroczyście obchodzony przez wszystkie branże górnicze – także przez Oddział Sanocki PGNiG. Obchody Barbórki na sportowo były więc naszym wkładem w uroczystości sanockiego oddziału PGNiG.
Chcieliśmy w ten sposób dać też wyraz naszej wdzięczności za objęcie opieką dzieci i młodzież uprawiającą ten piękny sport, a równocześnie uszanować trud i wysiłek pracowników – górników.
Zawody Barbórkowe organizowane były co roku z wyjątkiem 2 lat kiedy to w grudniu w 1990 i 1991 roku nie był zamrażany tor w Sanoku ze względu na prace remontowe.
W pierwszym okresie były to zawody skromne, bez rozgłosu. Co roku jednak nabierały znaczenia sportowego i były coraz lepiej organizowane. Pamiętamy takie zawody w których startowało bardzo dużo zawodników, organizatorzy fundowali znaczne nagrody, w uroczystym otwarciu brali udział członkowie dyrekcji Zakładu, a przy hymnie górniczym, granym przez orkiestrę zakładową i zapalonych zniczach, wciągano na maszt zielono – czarną – górniczą flagę. Zawsze współorganizatorami był PZŁS i MOSiR.
Obecnie główną nagrodą jest lampa górnicza i w miarę możliwości drobne upominki.
Sanocki Klub Łyżwiarski “Górnik”, pomimo trudności, będzie w dalszym ciągu kultywować tę piękną tradycję. Zapraszamy wszystkie kluby na coroczne Zawody Barbórkowe.

Regulamin Zawodów Barbórkowych o Lampę Górniczą:

  • Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem Pucharu Polski i Ogólnopolskich Zawodów Klasyfikacyjnych
  • Nagrodami głównymi są Lampy Górnicze ufundowane przez Naczelnego Dyrektora Oddziału Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku
  • Lampa Górnicza zostanie przyznana dla zawodniczki i zawodnika, którzy uzyskają najlepszy wynik na dowolnym dystansie, procentowo najbardziej zbliżony do rekordu świata. Przewiduje się upominki dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w Pucharze Polski i OZK ( za najlepsze wyniki na dystansach – obliczanie jak wyżej)
  • Organizatorzy: – PZŁS – POZŁSiWr Sanoku – MOSiR Sanok – SKŁ “Górnik”